Otsuseleidja

Algab ajajärk, kus me saame lahendada kõik probleemid ühiselt, kiiresti ja lihtsalt ilma igasuguse korruptsioonita ning ilma poliitikuteta.

Me otsustame koos

Me oleme harjunud sellega, et on mugav, kui paljude otsuste tegemine antakse üle poliitikutele erakondades või suurtes organisatsioonides, ja loodame, et nad langetavad meie jaoks parima otsuse.

 

Me ei pööra erilist tähelepanu sellele, et poliitikud erakondades ja võtmeisikud suurtes organisatsioonides võivad väga hõlpsalt kasutada neile antud ülemvõimu enda huvides või lasta end

Suur võim vähestes kätes ja organisatsioonides tähendab alati väga suurt korruptsiooniriski ja viitabväljapressimistele. Lisaks ei ole valitsus üldjuhul intelligentsem kui kogu elanikkond ja vaatab probleeme ainult parteipoliitilisest vaatenurgast. Massiline mõjutamine väljastpoolt on igal ajal väga kergesti võimalik.

Ühesõnaga, me usaldame elanikkonna intelligentsust ja tervet mõistust.

OTSUSELEIDJA on mudel, mis hõlmab etapiti probleeme, mida saab lahendada läbipaistvalt, ausalt, objektiivselt ja empaatiaga. See ei anna võimalust negatiivseks lähenemiseks, välistades sellised elemendid nagu ülbus, altkäemaksud, alandamine, väljapressimine, rahaahnus, korruptsioon, võimuahnus, edevus ja valelikkus.

OTSUSELEIDJA on esialgu nagu tilluke taim, mida tuleb hoolega kaitsta ja mis elab ja hingab ainult selliste positiivsete elementide toel nagu empaatia, armastus, objektiivsus, neutraalsus, ausus ja läbipaistvus ning kasvab seeläbi üha tugevamaks. Siin võideldakse koos parima otsuse eest – läbipaistvalt, kogu hingega asja juures olles, kuid alati armastusega.

OTSUSELEIDJA ei ole siiski mingisugune keskvõimuga platvorm, vaid kogumispõhi, mida saab igal ajal kopeerida ja teisendada igas kohas või piirkonnas. Me oleme registreerinud ainult need järgnevad kolm domeeni ja avaldame seal oma malle ja ettepanekuid.

Mida kasutajad arvavad

Suur võim vähestes kätes ja organisatsioonides tähendab alati väga suurt korruptsiooniriski ja viitab väljapressimistele. Lisaks ei ole valitsus üldjuhul intelligentsem kui kogu elanikkond ja vaatab probleeme ainult parteipoliitilisest vaatenurgast. Massiline mõjutamine väljastpoolt on igal ajal väga kergesti võimalik.
Lorem ipsum
Suur võim vähestes kätes ja organisatsioonides tähendab alati väga suurt korruptsiooniriski ja viitab väljapressimistele. Lisaks ei ole valitsus üldjuhul intelligentsem kui kogu elanikkond
Lorem dolorem

Alusta Otsuseleidja enda kodukohas

Murdke lahti parteipoliitikast ja sealsetest paljudest negatiivsetest suundumustest ja istutage oma linna väike, kuid elujõuline rohujuure tasandil demokraatia taim. Kui kõik teie linnas hoolitsevad selle uue taime eest, kasvab see kiiresti ning pakub teile ja kõigile linnas elavatele inimestele palju rõõmu. Me vajame suurt hulka selliseid otsustusvõimelisi taimi, kes kõik koos töötavad, et panna rohujuure tasandil alus demokraatia laiaulatuslikule ja mitmekülgsele levikule.

Loe edasi