Otsuseleidja

Me otsustame koos

Algab ajajärk, kus me saame lahendada kõik probleemid ühiselt, kiiresti ja lihtsalt ilma igasuguse korruptsioonita ning ilma poliitikuteta.

Kallid inimesed!

Projekti The End Of Divide et Impera (“Jaga ja valitse” poliitika lõpp”) raames ja seoses sügava lõhestatuse lõppemisega ühiskonnas algab nüüd ajajärk, kus me saame lahendada kõik probleemid ühiselt, kiiresti ja lihtsalt ilma igasuguse korruptsioonita ning ilma poliitikuteta.

Me oleme harjunud sellega, et on mugav, kui paljude otsuste tegemine antakse üle poliitikutele erakondades või suurtes organisatsioonides, ja loodame, et nad langetavad meie jaoks parima otsuse. Me ei pööra erilist tähelepanu sellele, et poliitikud erakondades ja võtmeisikud suurtes organisatsioonides võivad väga hõlpsalt kasutada neile antud ülemvõimu enda huvides või lasta end väljastpoolt juhtida altkäemaksu, sundimise või koguni väljapressimisega mingis suunas.

Suur võim vähestes kätes ja organisatsioonides tähendab alati väga suurt korruptsiooniriski ja viitab väljapressimistele. Lisaks ei ole valitsus üldjuhul intelligentsem kui kogu elanikkond ja vaatab probleeme ainult parteipoliitilisest vaatenurgast. Massiline mõjutamine väljastpoolt on igal ajal väga kergesti võimalik.

Ühesõnaga, me usaldame elanikkonna intelligentsust ja tervet mõistust

OTSUSELEIDJA on mudel, mis hõlmab etapiti probleeme, mida saab lahendada läbipaistvalt, ausalt, objektiivselt ja empaatiaga. See ei anna võimalust negatiivseks lähenemiseks, välistades sellised elemendid nagu ülbus, altkäemaksud, alandamine, väljapressimine, rahaahnus, korruptsioon, võimuahnus, edevus ja valelikkus.

OTSUSELEIDJA on esialgu nagu tilluke taim, mida tuleb hoolega kaitsta ja mis elab ja hingab ainult selliste positiivsete elementide toel nagu empaatia, armastus, objektiivsus, neutraalsus, ausus ja läbipaistvus ning kasvab seeläbi üha tugevamaks. Siin võideldakse koos parima otsuse eest – läbipaistvalt, kogu hingega asja juures olles, kuid alati armastusega.

OTSUSELEIDJA ei ole siiski mingisugune keskvõimuga platvorm, vaid kogumispõhi, mida saab igal ajal kopeerida ja teisendada igas kohas või piirkonnas. Me oleme registreerinud ainult need järgnevad kolm domeeni ja avaldame seal oma malle ja ettepanekuid.
http://www.otsuseleidja.ee
http://www.decisionfinder.eu
http://www.entscheidungsfinder-deutschland.de

Registreerimine on lihtne! Seda saate oma linnas teha näiteks lehel http://www.otsuseleidja-linnXY.ee ja alustada kohe probleemide lahendamist oma kodupiirkonnas koos kaaskodanikega. Murdke lahti parteipoliitikast ja sealsetest paljudest negatiivsetest suundumustest ja istutage oma linna väike, kuid elujõuline rohujuure tasandil demokraatia taim. Kui kõik teie linnas hoolitsevad selle uue taime eest, kasvab see kiiresti ning pakub teile ja kõigile linnas elavatele inimestele palju rõõmu. Me vajame suurt hulka selliseid otsustusvõimelisi taimi, kes kõik koos töötavad, et panna rohujuure tasandil alus demokraatia laiaulatuslikule ja mitmekülgsele levikule.

Kui teil on ideid, kuidas OTSUSELEIDJA saaksid end veel paremini kaitsta kõigi ülaltoodud negatiivsete suundumuste eest ja vajalikke otsuste tegemise protsesse optimeerida, siis olete väga oodatud oma mõtteid jagama aadressil mailto:info@the-end-of-divide-et impera.info.

8-sammuline plaan probleemi lahendamiseks

1. Probleemi kirjeldamine objektiivselt

step1

Probleemi objektiivne kirjeldus selgel ja arusaadaval viisil, ilma häirekella löömata ja moonutamata

Probleem tuleb alati esitada selgelt ja kergesti arusaadavalt, kuna me tahame jõuda sinnamaani, et võimalikult paljud inimesed saaksid endale arusaadava pildi kokku panna. Palun veenduge, et igasugust hirmutamist välditakse, kõike näidatakse täiesti neutraalselt ja objektiivselt. Nagu juba eessõnas mainitud, teeb OTSUSELEIDJA alati kindlaks, et negatiivsetel suundumustel ei ole üheski kaheksast etapist võimalust. Seega kui isikud ja organisatsioonid pakuvad raha, et juhtida probleemi käsitlust teatud suunas, tuleb see ühest küljest kohe avalikustada koos isiku nime, aadressi ja organisatsiooniga ning teisalt teha selge avaldus, et OTSUSELEIDJA lükkab tagasi igasuguse mõjutamise. Samuti tuleb selgelt teatada, et ükski negatiivne element ei mõjutaks otsuse kujunemist elanikkonna suhtes. Siin pannakse alus igasuguse korruptsiooni välistamisele. Oluline on edastada ka, et ei ole VIP-staatust ega võtmeorganisatsioone – me otsustame ühiselt ega kuuletu ühelegi autoriteedile.

2. Ekspertide kooslus

step2

Loetelu, milliseid eksperte tuleks selleks arvesse võtta ja milliste kriteeriumide alusel

On probleeme, mis vajavad ekspertide täiendavat hinnangut, sest keegi ei tea ise kõike. Kuid tuleb kaaluda, milliseid eksperte on tõesti probleemi lahendamiseks vaja ja see loetelu koos kriteeriumidega esitatakse koos elanikkonnaga. Selles etapis on nüüd oluline see, et ei oleks mingisugust välistamist ja kõik eksperdid saavad vabalt rääkida ning oma hinnangut edastada.

3. Ekspertide esitlemine

step3

Ekspertide kohta on järgmised andmed kohustuslikud: täielik elulookirjeldus (kinnitatud), küsimus erapooletuse kohta koos vahetute tagajärgedega valeandmete esitamise korral (vande all)

4. Ekspertide hoolikas uurimine

step4

*eksperdi kontroll peab tagama, et väljastpoolt tulev korruptsioon ja egoistlikud huvid oleks probleemi lahendamisel välistatud!

Kas ekspert (m/f) on oma elukutselt sobilik probleemi lahendama ja 100% sõltumatu. Kontrollige finantshuvisid, vajaduse korral taustal toimuvaid väljapressimisi. Kontrollige liikmelisust. Kontrollige professionaalse tegevuse ajalugu.

Iga ekspert ei ole ekspert ainult sellepärast, et ta seda ütleb. Seetõttu läbivad kõik eksperdid põhjaliku ekspertiisi ning iga järgnev punkt on alati notariaalselt ja vande all kinnitatud.

  1. Probleemi jaoks on sobiv selline ekspert, kellel on vastavad saavutused ja hinnangud
  2. Täielik elulookirjeldus
  3. Üldised küsimused, konkreetne kallutatus, millel on otsesed tagajärjed valeväideteks
  4. Kontrollida konkreetselt finantshuvide olemasolu
  5. Kontrollida konkreetselt, kas taustal on väljapressimist, sundimist, altkäemaksu andmist, sihipärast manipuleerimist
  6. Uurige konkreetselt liikmelisust (poliitiline surve, organisatsiooniline surve, ühendustest lähtuv surve jne)
 

Eksperdi detailse vande all uurimise eesmärk on tagada, et korruptsioon ja egoistlikud huvid oleks probleemi lahendamisel täielikult välistatud ja seetõttu ei ole põhjust talle altkäemaksu anda, ähvardada, sundida ega muul moel eksperti kuuletuma panna. Me kuulame väga hea meelega iga kontrollitud eksperdi hinnangut, kuid ta peab alati olema oma hinnangutes vaba ja sõltumatu.

5. Avalik arutelu (otseülekandes) kontrollitud ekspertidega

step5

Avalik arutelu (otseülekandes) koos avalikkuse poolt valitud ekspertidega kõigis meediakanalites ja alati ilma midagi välja lõikamata
*Väga oluline, et kõik inimesed saavad kujundada oma arvamuse objektiivselt ja täiesti läbipaistva teabe põhjal.

Avalik meedia, korporatiivne meedia, sotsiaalmeedia, Youtube jne toimib siin AINULT siis, kui tehniline platvorm on taasesitamiseks ja levitamiseks.
Meedia kommentaarid või hinnangud ise on ebasoovitavad! Inimesed oskavad juba oma peaga mõelda!

Pärast seda, kui eksperdid on põhjalikult kontrollitud, intervjueerib avalikkus neid otseülekande kaudu – selles intervjuus ei kasutata väljalõikamist ega muid manipuleerimisviise. Kõik meediakanalid on hea meelega kutsutud edastama puhtalt tehnilise platvormina alati väljalõikamata ja tsenseerimata teavet. Oluline on, et kõik inimesed saaksid oma arvamuse kujundada objektiivselt ja täiesti läbipaistvalt. Neutraalne arvamus kujuneb puhtalt OTSUSELEIDJA enda seisukohana, kui ostetud meedia, ostetud küsitlusinstituutide, ostetud statistika, ostetud uuringute, ostetud organisatsioonide ja kõigi teiste korruptsiooniviiside kaudu ei ole teda võimalik mõjutada.

6. Probleemi võimalike lahendusviiside taandamine 2–3 lõplikule valikuvõimalusele

step6

Võimalike variantide vähendamine probleemi lõplikuks lahendamiseks 2–3 valikuvõimalusega
Lahenduste ettevalmistamine selges vormis koos PRO & CONTRA-ga (poolt ja vastu debatiga) ja küsitlus elanikkonnale otse veebilehel. Ei kasutata mingeid väliseid uuringufirmasid suure sihipärase manipuleerimise riski tõttu.

Pärast pikka avalikku arutelu on elanikkond hästi informeeritud ja on avatud 2-3 valikuvõimalusele, et lõpuks otsustada teatava tee kasuks.

Erinevad väljapakutud probleemi lahendamise viisid formeeritakse selges vormis koos PRO & CONTRA-ga (poolt ja vastu debatiga). Esimeses etapis kaalutakse kõik võimalikud lahendused läbi koos elanikkonna ja ekspertidega  seda tehakse küsitluse abil samal veebilehel – ja lõpuks taandatakse need kolme ettepanekuni. Enne lõpliku otsuse tegemist viiakse seejärel läbi uus test, kas kõik lahendused on korruptsioonist ja negatiivsetest elementidest vabad. See on väga oluline viimane samm ja pärast seda tehakse ühine otsus lõpliku lahenduse kohta. Lõpliku lahenduse hääletamise osakaal on 50% elanikkonnast ja 50% kontrollitud ekspertidest, et saavutada massiintelligentsuse ja ekspertiisi kombinatsioon, milles on tasakaalus mõlema maailma parimad omadused.

7. Hääletus, kus on võrdne hääleõigus nii ekspertidel kui elanikkonnal

step7

Otsus konkreetse lahenduse kasuks koos järgmise hääletuse kaalukausiga 50% elanikkonnast ja 50% eksperdid

Jagamine takistab sihilikku korruptsiooni ja üksikisikute väljapressimist

8. Probleemi lahendamise ülekandmine organisatsioonile (projektijuhtimine)

step8

Probleemi ülekandmine organisatsioonile (projekti juhtimine), millel on aastate jooksul kogunenud kogemusi projektide teostamisel

Kavandatava lahenduse avaldamine. Püsiv projekti seisu läbipaistvus. Pidev kontroll, kas lahendus viib eesmärgini.

Valitud lahenduse teostamiseks valitakse neutraalsed projektijuhid, kes teevad lahenduskäike läbipaistvalt ja nähtavalt igal ajal samal veebilehel. Kui ilmneb, et seda ühiselt valitud lahendust on vaja optimeerida, läbitakse uuesti kõik kaheksa etappi..